Tuyển dụng: kỹ sư nông nghiệp
12:03 08/12/2020
Mức lương: 6 - 8 triệu
Số lượng cần tuyển: 02
Hình thức làm việc: Toàn thời gian, nhân viên chính thức
Xem chi tiết
Tuyển dụng: Nhân viên nuôi cấy mô
13:34 06/12/2020
Mức lương: 6 - 8 triệu
Số lượng cần tuyển: 06
Hình thức làm việc: Toàn thời gian, nhân viên chính thức
Xem chi tiết
Tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh
09:19 08/10/2020
Mức lương: 7 - 10 triệu
Số lượng cần tuyển: 4
Hình thức làm việc: Toàn thời gian, nhân viên chính thức
Xem chi tiết
Tuyển dụng: Chuyên Viên SEO Marketing
14:08 09/10/2020
Mức lương: 9 – 12 triệu
Số lượng cần tuyển: 2
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Xem chi tiết